Valdas Pumputis

Portreto autorius Petras Šmitas.

Gimė 1950 11 24 Utenoje - 2017-09 05.
Kaune baigė vidurinę meno mokyklą (dabar dailės gimnazija).
1970–1976 m. studijavo tapybą tuomečiame Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
V. Pumputis jau daugelį metų gyveno, dirbo ir kūrė Klaipėdos mieste.
1987– 2013 m. mokytojavo E.Balsio menų gimnazijoje, kurioje dėstė tapybą, kompoziciją, piešimą.
Parodose dalyvavo nuo 1976 m.
Nuo 1992 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.