Petras Lukošius

Portreto autorius Petras Šmitas.

Gimė 1956 05 28 Klaipėdoje.
1971 - 1975 meninio medžio apdirbimo specialybę studijavo Telšių taikomosios dailės technikume.
1975 - 1979 dailininko - apipavidalintojo specialybę studijavo Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos katedroje.
1981 pradeda dalyvauti parodose.
1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Tel.: 8 698 73772