Valdimaras Kalninis

Gimė 1952 11 03 Rokiškio r. - 2013 04 21.
1971 - 1975 studijos Kauno taikomosios dailės technikume.
1978 - 1983 dizaino studijos Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos fakultete.
1972 pradeda dalyvauti parodose.
1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Negalvoju, tapyba tai ar grafika. Impresijos. Nežinau, iš kur tai. Pasiimu spalvą ir darau, ieškau jos suvedimo kolorite, komponuoju.