Algimantas Jusionis

(1954 -2003)
1971 - 1975 tekstilės studijos Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume.
1975 - 1979 dailininko-apipavidalintojo specialybę studijavo Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos katedroje
1980 pradeda dalyvauti parodose.
1989 dailininkų grupės "Prarastoji karta" narys.
1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
1996 LDS Klaipėdos skyriaus pirmininkas.

http://www.culture.lt/ArtDB/Jusionis.htm 

1. „Burė Neringoje“ 2000 60x76, drobė, aliejus.
2. „Saulėlydis“ 2000 60x80, drobė, aliejus.
3. „Rudens diena“ 1996 90x120, drobė, aliejus.
4. „Koplytėlė tarp medžių“ 2001 70x90, drobė, aliejus.