„Viso pasaulio atmintis nugrimztų į užmarštį, jei Dievas mums, mirtingiesiems, nebūtų parūpinęs knygų”

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva kasmet organizuojamas konkursas „Klaipėdos knyga“, kurio tikslas - supažindinti visuomenę su vertingiausiomis Klaipėdos leidyklų išleistomis knygomis.

Konkursas organizuojamas sausio - vasario mėnesiais.
Konkurso organizatoriai - Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka.
Konkurso finansinis rėmėjas - UAB „Mūsų laikas“, informacinis rėmėjas - dienraštis „Klaipėda“.

„Viso pasaulio atmintis nugrimztų į užmarštį, jei Dievas mums, mirtingiesiems, nebūtų parūpinęs knygų”

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva kasmet organizuojamas konkursas „Klaipėdos knyga“, kurio tikslas - supažindinti visuomenę su vertingiausiomis Klaipėdos leidyklų išleistomis knygomis.

Konkursas organizuojamas sausio - vasario mėnesiais.
Konkurso organizatoriai - Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka.
Konkurso finansinis rėmėjas - UAB „Mūsų laikas“, informacinis rėmėjas - dienraštis „Klaipėda“.

Projekto tikslas. Ugdyti žmonių sąmoningumą, suvokimą apie savigalbos svarbą kovai ir prevencijai su psichikos ligomis, organizuojant skirtingas kūrybines terapijas ir įtraukiant į veiklas įvairių sričių atstovus – sveikatos specialistus, literatus, kitų sričių menininkus. Per tiesioginį kontaktą su kūryba, atrandant skirtingas raiškas ir naujas savirealizacijos galimybes, atverti kelią į savęs tobulinimą ir kultūros bei meno pažinimą, socialinių ryšių stiprinimą, kaip kokybiško gyvenimo pagrindą.

Terminas: 2020 m. sausio 15 d. – gruodžio 15 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas.
Projektas yra orientuojamas į suaugusius, darbingo amžiaus žmones, kurie yra įsisukę į beprotišką gyvenimo tempą, yra nuolatinėje įtampoje, ir kuriems ypač stinga vidinės ramybės ir dvasinės pusiausvyros. Organizuosime susitikimų su žinomais Lietuvos žmonėmis ciklą „Vienos knygos terapija“. Jo metu savo patirtimis dalinsis žmonės, kurie partyrė įvairių psichologinių sunkumų ir visa tai aprašė knygose. Projekto metu planuojama organizuoti edukacinių renginių – kūrybinių dirbtuvių ciklą, kurių metu per įsitraukimą į kūrybinę veiklą, pasitelkiant savo gebėjimus ir atrandant naujas saviraiškos galimybes, užsiėmimų dalyviai gautų realią naudą savo psichinei sveikatai, pozityvumo, bendruomeninių ir socialinių ryšių stiprinimui. Dalyvaujant sveikatos srities specialistams, menininkams, terapinės literatūros autoriams ir kt. organizuosime kūrybines dirbtuves, terapinius užsiėmimus, skatinsime žmones neužsidaryti savyje, ieškoti pagalbos ir išeičių, susidūrus su sunkumais. Be to, bibliotekoje įsikursianti literatūrinė „Savigalbos vitaminų lentynėlė“ leis išsirinkti reikalingą grožinės literatūros knygą, kurioje projekto dalyviai bandys surasti atsakymą į savo klausimus, pažvelgti į problemas kitaip, ieškoti ir surasti sau tinkamą išeitį. Savigalbos ir savęs motyvavimo nepertraukiamumui bibliotekoje bus įkurtas pirmasis Klaipėdoje „Pozityvistų klubas“, kurio pagrindinė idėja – telkti bendraminčius, ieškančius pozityvumo savyje, gyvenime, ar tiesiog norintiems juo dalintis. Kūrybinę veiklą kaip terapiją pasiūlysime ir prisijungiant prie jau veikiančių bibliotekoje moterų kūrybinių dirbtuvių, kuriose reguliariai renkasi darbingo amžiaus moterys, norinčios dalintis savo kūrybiniais įgūdžiais bei idėjomis.

Projekto vadovė:
Inesa Atkočaitienė
Tel. (8 46) 346301
El. p. pempininkai@biblioteka.lt

Projekto tikslas. Bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę papildžius novatoriškais, populiariais, technologiniais sprendimais bei pasitelkiant įvairių sričių, kaip STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos), nematerialaus paveldo, literatūros ir meno sintezę, ugdyti kūrybišką bendruomenę, įtraukiant vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie kūrybiško lavinimo, kultūrinių, meninių, socialinių ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo. Skatinti vaikų socialinę integraciją, bendruomeniškumą bei aktyvumą.

Terminas: 2020 m. kovo 16 d. – gruodžio 21 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Lego žaislai stulbina savo populiarumu ir galimybėmis. Buvo atlikta daugybė tyrimų įrodančių šio konstruktoriaus teigiamą naudą vaikų lavinimui – vystant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) bei kūrybinius gebėjimus. Smulkių Lego detalių dėliojimas gerina ir vysto vaikų smulkiąją motoriką, gerina regimąją atmintį, o skirtingų konstrukcijų pasirinkimo galimybė, instrukcijų naudojimas arba, pasirinkimas jomis nesinaudoti, ugdo vaikų kūrybinį, kritinį ir šoninį mąstymą.

Projektu bus sprendžiamos svarbios Klaipėdos miesto, o taip pat visos šalies problemos – vaikų užimtumas, visapusiškas lavinimas pasitelkiant STEAM, kultūrinė, socialinė bei skaitmeninė atskirtis. Kūrybinių užsiėmimų metu, vaikai kurs įvairias sudėtingas struktūras, tuo pačiu mokydamiesi pagrindinių inžinerijos koncepcijų ir principų. Pasitelkiant įnovatyvias priemones, skatinsime vaikus domėtis vietos atmintimi – Klaipėdos apskrities istorija materialiu ir nematerialiu palikimu. Lego konstrukcijomis atkursime miesto legendas, padavimus ir juos įprasminsime Lego Education Story Visualizer programa, kuri leidžia sukurtas konstrukcijas fotografuoti, jų veikėjams kurti tekstus ir vizualizuoti istoriją komiksų žanro pagrindu.

Tikslinė grupė – vaikai (7-12 m.), bibliotekininkai.

Projekto vadovė:
Jolita Baltrimienė
Skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 314725
El. p. info@biblioteka.lt

Projekto tikslas. Inovatyvių technologijų pagalba sukurti ir pristatyti interaktyvią edukacinę programą, kuri papildytų „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“ ir taip užtikrintų informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą (monumentalių dailės kūrinių – vitražų) išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis prisidedama ne tik prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į mano lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros.

Terminas: 2020 m. vasario 3 d. –  gruodžio 15 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas.
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka imasi iniciatyvos suskaitmeninti vitražus. Klaipėdiečių architektų teigimu, anuomet projektuojant pastatus, iš karto buvo numatomi langai vitražams. Šie kūriniai buvo svarbi pastato dalis, reikšmingas dekoro ir tautos istorinės atminties elementas. Šiais laikais vitražo populiarumas yra ženkliai sumažėjęs, o prasidėjus pastatų privatizacijai, daug kūrinių buvo sunaikinti, laiku nebuvo pasirūpinta jų apsauga. Klaipėdoje dar yra nemažai pastatų, kuriuose išlikę vertingi vitražai. Daugiausia vitražų yra išlikę Klaipėdos santuokos rūmuose, kuriuos ruošiamasi uždaryti rekonstrukcijai, todėl šių vitražų likimas yra neaiškus. Įvertinus šias aplinkybes akivaizdu, kad vitražų skaitmeninimas yra itin aktualus. Nemažai informacijos apie išnykusius vitražus yra sukaupusi ir išsaugojusi Klaipėdos meno bendruomenė. Ne mažiau vertinga informacija yra vitražų kūrėjų liudijimai. Dalis vitražų jau yra nufotografuoti ir nufilmuoti ankstesnių projektų metu. Surinktos informacijos pagrindu planuojama sukurti: edukacinį filmą, paskaitą-ekskursiją; susitikimų su menininkais ciklą ir knygų, pristatančių vitražus bei jų kūrėjus, pristatymą-parodą.

Tikslinė auditorija – I-IV klasių gimnazistai, studentai, pedagogai ir plačioji visuomenė.

Projekto vadovė:
Birutė Skaisgirienė
Skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 314730
El. p. menas@biblioteka.lt 

Projekto tikslas. Pasitelkus kūrybines–terapines veiklas inicijuoti ir puoselėti bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių organizacijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems ugdyti ir atskleisti meninius gebėjimus, skatinti neįgaliųjų socializacijos procesą, tarpusavio komunikaciją, mažinti patiriamą kultūrinę, socialinę ir skaitmeninę atskirtį.

Terminas: 2020 m. kovo 16 d. – gruodžio 21 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Esminis dalykas, kurį numatoma spręsti projekto įgyvendinimo metu – paskatinti ir puoselėti bendradarbiavimą tarp neįgaliuosius telkiančių organizacijų. Projekto branduolį sudarys veiklų ciklai, adaptuoti žmonėms su psichine negalia, tačiau į projekto veiklas bus įtraukiami ir kiti neįgalūs asmenys.

Numatome parengti temines kilnojamąsias literatūros parodas, kurios bus eksponuojamos partnerių erdvėse ir bibliotekoje. Bus rengiami teminiai vakarai – diskusijos. Taip pat, prisiminsime apie teatro naudą – organizuosime susitikimus su aktoriais ir režisieriais, rengsime spektaklių aptarimus. Numatoma edukacinė programa, kurios metu neįgalieji susipažins su senovės lietuvių amatais ir papročiais bei vilnos gydomosiomis savybėmis. Surengsime turimų asmeninių nuotraukų analizę ir aptarimą, organizuosime išvykstamuosius fototerapijos užsiėmimus istorinėse Klaipėdos vietose. Vadovaujant profesionaliam muzikos terapeutui, neįgalieji turės galimybę atgauti fizinį ir dvasinį sveikatingumą muzikos terapijos metu. Projekto metu, siekiant palaikyti glaudų ryšį su dalyviais, jie bus skatinami saldžiomis dovanėlėmis, vaišinami kava, arbata ir vandeniu.

Tikslinė grupė: įvairią negalią turintys klaipėdiečiai (ypač su psichine ir judėjimo negalia), mažai dalyvaujantys kultūrinėje veikloje, neturintys galimybės dalyvauti mokamuose edukaciniuose užsiėmimuose, patiriantys kultūrinę, socialinę ir skaitmeninę atskirtį.

Projekto vadovas:
Loreta Liutkutė
Tel. (8-46) 314723
El. p. bibliogr@biblioteka.lt 

Visus vaikus, norinčius išmokti nepasiklysti sudėtingame informacijos pasaulyje, kviečiame po vieną, su tėveliais arba su mokytoja ir visais klasės draugais apsilankyti Vaikų skyriuje. Čia Jus išmokys naudotis kompiuteriais ir ieškoti informacijos internete bei bibliotekoje.

Žaismingos lėlytės.
Pepė, Infopelė, nykštukas Nilsas 1-4 klasių vaikus supažindins su biblioteka, 5-6 klasių moksleiviai galės pasukti galveles spręsdami informacijos paieškos uždavinius ir kryžiažodžius kryžiažodžiai , o 7-9 klasių moksleiviams pateikiami sudėtingesni darbo su informacija metodai, informacinių terminų apibrėžimai.

Metodinė priemonė „Vaikų informacinių gebėjimų ugdymas: metodinė priemonė vaikų bibliotekų darbuotojams“ gali būti įdomi ir Jums.

Kiekvienas iš mūsų prisimename, koks buvo gyvenimas anuomet – prieš keletą ar kelias dešimtis metų. Kartais tie prisiminimai siekia kone šimtmetį.
Atmintyje saugome ne tik savo gyvenimo metraščius, bet ir tėvų, senelių, kitų artimųjų pasakotas istorijas, iš albumų žvelgia senosios nuotraukos, o lentynų užkaboriuose – pageltę laiškai, dokumentų skiautelės, atvirukai, piešiniai ir kiti praeities akcentai.

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama Kultūros rėmimo fondo finansuojamą projektą „Gyvoji kraštotyra“ kvietė ir toliau kviečia dalintis su gyvenimu Klaipėdoje susijusiais rašytiniais ar žodiniais prisiminimais, senosiomis nuotraukomis, atvirukais, piešiniais, laiškais, kitais dokumentais ar jų fragmentais.

Neleiskime prisiminimams išnykti kartu su mumis – išsaugokime ir įamžinkime juos.

PRISIMINIMŲ LAUKIAME
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Turgaus g. 8 arba el. paštu bibliogr@biblioteka.lt.

Susipažinkite su įdomiausia bibliotekai pateikta medžiaga.

  • TEKSTINIAI
  • GARSINIAI
  • VAIZDINIAI

 

Šiuolaikinė biblioteka – ne tik informacijos sisteminimo ir knygų saugojimo vieta, šiandien šioje erdvėje vykdomi įvairūs inovatyvūs projektai, vyksta bendruomenės susitikimai, neformalaus ugdymo mokymai, kūrybos pristatymų vakarai. Čia veiklos gali atrasti kiekvienas.

Kviečiame savanoriauti Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje ir tokiu būdu padėti bibliotekininkams kasdienėje veikloje – nuo knygų ir spaudos rūšiavimo, renginių organizavimo iki pagalbos mokant gyventojus kompiuterinio raštingumo, vedant edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui.

Savanoriška veikla Lietuvoje reglamentuojama įstatymu (Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas), kuris numato, kad savanoriais gali tapti asmenys nuo 14 m. Jaunuoliai nuo 14 iki 18 metų savanoriauti priimami gavę tėvų/globėjų sutikimą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, akredituota kaip savanorius priimanti organizacija, gali su savanoriu sudaro rašytinę savanoriškos veiklos sutartį, išduoti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą ir įgytą kompetenciją. Savanoriška veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo ugdymo planus. Norinčius savanoriauti kviečiame susisiekti tel.: (8 46) 314722 arba el. paštu metod@biblioteka.lt. Rašydami elektroniniu paštu nepamirškite nurodyti savo kontaktų (vardo, pavardės, telefono numerio) bei kokią veiklą galėtumėte vykdyti.

Biblioteka dalyvauja ir naujoje Europos sąjungos iniciatyvoje – Europos solidarumo korpuso programoje, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti užsienio šalyse. Pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra dėl dalyvavimo projekte „Savanorystė Lietuvos bibliotekose“ sulaukėme savanorių iš užsienio šalių.

Nuo 2019 gegužės 12 dienos iki 2020 m. vasario 7 dienos bibliotekoje savanoriauja Alina Andrejeva iš Sankt Peterburgo (Rusija) ir Shushanik Keshishyan iš Jerevano (Armėnija). Projektą koordinuoja NVO Jaunimo savanoriškos veiklos centras „DEINETA“.


Kviečiame jaunuolius jungtis į e. skautų tinklą ir savanoriauti bibliotekoje!

Ar kada susimąstėte, kas Lietuvoje vyko lygiai prieš 100 metų, būtent šią dieną? Kuo žmonės domėjosi, ką skaitė, ką pirko, ką išgyveno....!!! Dėka bibliotekose, muziejuose, archyvuose sukaupto ir www.epaveldas.lt portale išsaugoto milžiniško senųjų laikraščių, žurnalų, knygų skaitmeninio lobyno, mes galime keliauti laike ir prikelti atmintį.

Kiekvieną dieną publikuosime po įdomią, intriguojančią naujieną iš 1920 metų, konkrečios dienos periodinių leidinių.