Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos ataskaitos pateiktos PDF formatu. Jei negalite atidaryti dokumentų, jums reikia savo kompiuteryje įdiegti Acrobat Reader programą. Ją nemokamai galite parsisiųsti iš Adobe interneto puslapio.

2019 metai
pdfm Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2019 m. balandžio 23 d. (1,30 MB)
pdfm
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis (1,88 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita (2,27 MB)
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m kovo 31 d. duomenis (1,83 MB)
pdfm
 Biudžetnių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (349 KB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (2,76 MB)
pdfm Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų I ketvirtį (291 KB)
pdfm
 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
pdfm
 Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 metų gruodžio 31 d. ataskaita
2018 metai 

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2.91 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (1,70 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (2,05 MB)
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2.91 MB)
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (3,68 MB)

2017 metai

pdfm 2017 m. finansinės ataskaitos (5,82 MB)
pdfm 2017 m. aiškinamasis raštas (9,18 MB)