Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ataskaitos pateiktos PDF formatu. Jei negalite atidaryti dokumentų, jums reikia savo kompiuteryje įdiegti Acrobat Reader programą. Ją nemokamai galite parsisiųsti iš Adobe interneto puslapio.

2019 metai
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 metų gruodžio 31 d. ataskaita
2018 metai 

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2.91 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (1,70 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (2,05 MB)
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2.91 MB)
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (3,68 MB)

2017 metai

pdfm 2017 m. finansinės ataskaitos (5,82 MB)
pdfm 2017 m. aiškinamasis raštas (9,18 MB)