Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių) ,tik pareiginė alga, eurais    
2020
I ketvirtis
2020
II ketvirtis
2020
III ketvirtis
2020
IV ketvirtis
Direktorius 1830,00 1830,00 1830,00 1830,00
Direktoriaus pavaduotojas 1619,00 1619,00 1619,00 1619,00
Dizaineris 986,00 986,00 986,00 986,00
Metodininkas 1103,00 1103,00 1103,00 1103,00
Padalinio vedėjas 1162,00 1162,00 1162,00 1162,00
Skyriaus vedėjas 1190,00 1190,00 1190,00 1190,00
Vyriausiasis bibliografas 1021,00 1021,00 1021,00 1021,00
Bibliografas 1012,00 1012,00 1012,00 1012,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
1016,00 1016,00 1016,00 1016,00
Vyresnysis bibliotekininkas 903,00 903,00 903,00 903,00
Darbininkas 607,00 607,00 607,00 607,00
Kiemsargis 607,00 607,00 607,00 607,00
Valytojas 607,00 607,00 607,00 607,00