Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais    
2018 m.
II ketvirtis
2018 m.
III ketvirtis
2018
IV ketvirtis
Direktorius 1166,00 1166,00 1166,00
Direktoriaus pavaduotojas 1126,00 1126,00 1126,00
Dizaineris 649,00  649,00 649,00
Metodininkas 687,00   687,00   687,00
Padalinio vedėjas 791,00  791,00  791,00
Skyriaus vedėjas 803,00    803,00   803,00
Vyriausiasis bibliografas 689,00   689,00  689,00
Bibliografas 670,00  670,00 670,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
679,00 679,00 679,00
Vyresnysis bibliotekininkas 616,00  616,00 616,00
Darbininkas 400,00  400,00 400,00
Kiemsargis 400,00  400,00 400,00
Valytojas 400,00   400,00  400,00