Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių) ,tik pareiginė alga, eurais    
2019
IV ketvirtis
2020
I ketvirtis
2020
II ketvirtis
2020
III ketvirtis
Direktorius 1675,00 1830,00 1830,00 1830,00
Direktoriaus pavaduotojas 1471,00 1619,00 1619,00 1619,00
Dizaineris 898,00 986,00 986,00 986,00
Metodininkas 897,00 1103,00 1103,00 1103,00
Padalinio vedėjas 1066,00 1162,00 1162,00 1162,00
Skyriaus vedėjas 1117,00 1190,00 1190,00 1190,00
Vyriausiasis bibliografas 932,00 1021,00 1021,00 1021,00
Bibliografas 921,00 1012,00 1012,00 1012,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
930,00 1016,00 1016,00 1016,00
Vyresnysis bibliotekininkas 831,00 903,00 903,00 903,00
Darbininkas 555,00 607,00 607,00 607,00
Kiemsargis 555,00 607,00 607,00 607,00
Valytojas 555,00 607,00 607,00 607,00