Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Etatų skaičius Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais    
2020
IV ketvirtis
2021
I ketvirtis
2021
II ketvirtis
2021
III ketvirtis
Direktorius 1 2288,00 2334,00 2334,00 2334,00
Direktoriaus pavaduotojas 1 2024,00 2069,00 2069,00 2069,00
Metodininkas 3 1104,00 1158,00 1158,00 1158,00
Edukatorius 4 1162,00 1239,00 1239,00 1239,00
Vedėjas 8 1369,00 1476,00 1476,00 1476,00
Vyriausiasis bibliografas 1 1123,00 1178,00 1178,00 1178,00
Bibliografas 2 1037,00 1168,00 1168,00 1168,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
20 1096,00 1151,00 1151,00 1151,00
Vyresnysis bibliotekininkas 12 962,00 1020,00 1020,00 1020,00
Darbininkas 1 607,00 642,00 642,00 642,00
Kiemsargis 1 607,00 642,00 642,00 642,00
Valytojas 9,25 607,00 642,00 642,00 642,00