Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais    
2018 m.
III ketvirtis
2018
IV ketvirtis
2019
I ketvirtis
Direktorius 1166,00 1166,00 1675,00
Direktoriaus pavaduotojas 1126,00 1126,00 1471,00
Dizaineris 649,00 649,00 865,00
Metodininkas  687,00   687,00 897,00
Padalinio vedėjas 791,00  791,00 1033,00
Skyriaus vedėjas   803,00   803,00 1063,00
Vyriausiasis bibliografas  689,00  689,00 900,00
Bibliografas 670,00 670,00 896,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
679,00 679,00 900,00
Vyresnysis bibliotekininkas 616,00 616,00 807,00
Darbininkas 400,00 400,00 555,00
Kiemsargis 400,00 400,00 555,00
Valytojas  400,00  400,00 555,00