Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių) ,tik pareiginė alga, eurais    
2019
I ketvirtis
2019
II ketvirtis
2019
III ketvitis
2019
IV ketvirtis
Direktorius 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00
Direktoriaus pavaduotojas 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00
Dizaineris 865,00 865,00 898,00 898,00
Metodininkas 897,00 897,00 897,00 897,00
Padalinio vedėjas 1033,00 1033,00 1066,00 1066,00
Skyriaus vedėjas 1063,00 1063,00 1117,00 1117,00
Vyriausiasis bibliografas 900,00 900,00 932,00 932,00
Bibliografas 896,00 896,00 921,00 921,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
900,00 900,00 930,00 930,00
Vyresnysis bibliotekininkas 807,00 807,00 831,00 831,00
Darbininkas 555,00 555,00 555,00 555,00
Kiemsargis 555,00 555,00 555,00 555,00
Valytojas 555,00 555,00 555,00 555,00