2020 metai
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2020 m. birželio 30 d. (1,65 MB)
pdfm Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2020 m. birželio 30 d. (652 KB)
pdfm 
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2020 m. kovo 31 d. (1,73 MB)
pdfm
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2020 m. kovo 31 d. (652 KB)
2019 metai 
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. (2,95 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. (2,56 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. (2,56 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (642 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (855 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (301 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (307 KB)
2018 metai 

pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. (2,60 MB)
pdfmBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1,12 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1,52 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (1,97 MB)
pdfm Biudžeto ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (607 KB)
pdfm Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2018 m. birželio 30 d. (574 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m birželio 30 d. (2,00 MB)