OBJEKTAS
IŠLIKĘS

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

VITRAŽAS „LIETAUS SIMFONIJA“

reljefinis spalvotas stiklas, švinas,2 langai 1,9×2,7 m
1991 m.

Vincas Matonis

 

1991 m. Vinco Matonio sukurtas vitražas „Lietaus simfonija“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakulteto centrinėje laiptinėje.

K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

LMTA Klaipėdos fakultetas, centrinė laiptinė

 Šiame pastate taip pat galima aplankyti vitražą „Jūros muzika“ ir vitražą „Siautulinga jūra“.

VITRAŽAS IŠLIKĘS