OBJEKTAS
IŠLIKĘS

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

VITRAŽAS „KRISTIJONAS DONELAITIS. TOLMINKIEMIS“

plonas spalvotas stiklas, piešinys
200×200 cm, 2012 m.

Eglė Rakauskaitė

2012 m. dailininkės Eglės Rakauskaitės sukurtas vitražas „Kristijonas Donelaitis. Tolminkiemis“ Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Vitražą mokyklai 2012 metais padovanojo XVII abiturientų laida.

S. Daukanto g. 31, Klaipėda

Vytauto Didžiojo gimnazija

Šiame pastate taip pat yra aktų salės vitražai