OBJEKTAS
IŠLIKĘS

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

VITRAŽAS „BANGA“

plonas spalvotas stiklas, švinas

1995 m., 20 m2

Simonas Gutauskas

1995 m. Simono Gutausko sukurtas vitražas „Banga“ poilsio namuose „Santauta“. Vitražas neišlikęs.

Kalno g. 36, Juodkrantė
Poilsio namai „Santauta“

Vitražas sunaikintas