OBJEKTAS
IŠLIKĘS

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

VITRAŽAI BUVUSIUOSE TEISMO RŪMUOSE

plonas spalvotas stiklas, švinas, piešinys
1980–1986 m.

Henrikas Kulšys

1980–1986 m. Henriko Kulšio sukurti vitražai buvusiuose Klaipėdos teismo rūmuose.

Nuotraukų autorius Juozas Tilvikas

Jūros g. 1, Klaipėda