OBJEKTAS
IŠORĖJE

OBJEKTAS
VIDUJE

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

SGRAFITAS PAGĖGIŲ ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOJE

sgrafitas, 15 m2
1997–1998 m.

Juozas Vosylius

1997–1998 m. Juozo Vosyliaus sukurtas  sgrafitas Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

Vydūno g. 8, Pagėgiai

Kūrinį galima apžiūrėti iš anksto susitarus:
Tel. (8-441) 56093