OBJEKTAS
IŠORĖJE

OBJEKTAS
VIDUJE

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

MERGAITĖ

sieninė tapyba, 2017 m.

Algirdas Gataveckas,
Remigijus Gataveckas,
Rodion Petrov.

Piešinyje vaizduojama našlaitė, šalia kurios parašyti žodžiai  verčia susimąstyti – „Jūs žiūrite į mane ilgiau nei kažkada žiūrėjo mano tėvai“… Tai ne šiaip sugalvotas gražus paveikslėlis, bet brolių menininkų Algirdo ir Remigijaus Gataveckų socialinė iniciatyva, skatinanti įvaikinimą. Broliai, patys 20 metų gyvenę Alytaus vaikų namuose, puikiai supranta, kaip jaučiasi tėvų palikti vaikai, su kokiomis problemomis susiduria vaikų globos namų gyventojai, kaip jiems stinga rūpesčio ir meilės.  Piešinio mastelis pasirinktas ne atsitiktinai – jis primena socialinės problemos mastą.

Šaulių g. 23, Klaipėda.
Objektas išorėje (apribojimų lankymui nėra).