OBJEKTAS
IŠORĖJE

OBJEKTAS
VIDUJE

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIOS FRESKOS

freskos, 1989-2017 m.

Antanas Kmieliauskas – altorinės sienos freska, 1989 m., 96m2.
Angelina Banytė – freska „Dievas Tėvas“, 1996 m., 35m2, architektas Juozas Baltrėnas.
Juozas Vosylius – freska „Kristaus krikštas“, 1998 m., tempera, 32m2.
Juozas Vosylius – kupolas (sausas tinkas, akrilas) „Keturi kulminaciniai Dievo Motinos gyvenimo epizodai“(„Apreiškimas“, „Kūdikėlio Jėzaus gimimas“, „Nukryžiavimas“ ir „Karūnavimas“).

1988 m. Marijos Taikos Karalienės bažnyčią grąžinus tikintiesiems prasidėjo jos architektūrinių akcentų atkūrimas ir tęsiasi iki šių dienų.

1960 m. jaunas dailininkas, vilnietis Antanas Kmieliauskas nutapė altorinę kompoziciją – Švč. Mergelę Mariją su Kūdikiu ant rankų, kuri buvo sunaikinta  1989 metais. Bažnyčią sugrąžinus tikintiesiems, A. Kmieliauskas vėl ėmėsi altorinės sienos – klasikinės freskos maniera sukūrė daugiafigūrę kompoziciją, sujungiančią ir dangiškąją karalystę, ir tautos kančios kelią. 

Rumpiškės g. 6, Klaipėda.
Objektas viduje (lankoma iš anksto susitarus).

Kontaktinis tel. +370 (46) 410 120

Šiame pastate galima aplankyti Marijos Taikos Karalienės bažnyčios vitražus