Registracija bibliotekoje

2015-06-29

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.

Kaip tapti skaitytoju?

Asmenys, norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Skaitytojai registruojami visuose bibliotekos padaliniuose. Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas.

Registruojantis reikia:

  • Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka). Vaikams iki 14 metų – vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu ir tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką. Biblioteka atsako už duomenų saugumą.
  • Susipažinti su Skaitytojų aptarnavimo tvarka.
  • Užpildyti registracijos kortelę ir pasirašyti.
  • Sumokėti nustatytą skaitytojo pažymėjimo mokestį. 

Skaitytojo pažymėjimo kaina suaugusiems skaitytojams – 7 Lt / 2,03 Eur, vaikams iki 14 metų – 4 Lt / 1,16 Eur, pirmos ir antros grupės invalidams bei pensinio amžiaus žmonėms - 5 Lt / 1,45 Eur, vaikų namų auklėtiniams - nemokamai.

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose. Skaitytojas, turintis bet kurios kitos LIBIS SAP bibliotekos pažymėjimą, bibliotekoje registruojamas neimant pažymėjimo mokesčio.

Bibliotekoje teikiamos paslaugos >>>