Naudojimosi vaikų biblioteka taisyklės

2014-08-26

Esi bibliotekos skaitytojas?


Gali:

 • Iki 5 knygų pasiskolinti 30 dienų laikotarpiui.
 • Nespėjus perskaityti knygos, prasitęsti leidinio naudojimo terminą atėjus į biblioteka, telefonu, arba nuotoliniu būdu bibliotekos elektroniniame kataloge, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
 • Naudotis visomis bibliotekos paslaugomis.


Privalai:

 • Pranešti bibliotekai apie prarastą skaitytojo bilietą ar pasikeitusius duomenis.
 • Laiku grąžinti pasiskolintus leidinius arba prasitęsti panaudos terminą.
 • Laiku negrąžinus knygų, sumokėti delspinigius - 5 ct/1 euro ct už kiekvieną knygą kiekvienai pavėluotai dienai.
 • Praradus ar sugadinus leidinius, pakeitii juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais.


Draudžiama:

 • Naudotis ne savo skaitytojo bilietu
 • Savo skaitytojo pažymėjimą skolinti draugui ar kam kitam
 • Kopijuoti dokumentus mobiliaisiais foto kopijavimo įrenginiais
 • Be bibliotekininko leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti programinę įrangą

 

pdf Naudojimosi Klaipėdos miesto viešąją biblioteka taisyklės

   1 priedas. Registracijos forma
   pdf 2 priedas. Paraiška dėl vaiko (globotinio) iki 14 metų registravimo bibliotekoje
   pdf 3 priedas. Piniginių užstatų priėmimo, tvarkymo, saugojimo, grąžinimo ir panaudojimo tvarka
   pdf 4 priedas. Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarką

pdf Naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis tvarka