Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

Klaipėdos senųjų kapinių kompleksas 32627
S. Daukanto g., Trilapio g.

Kapinių kompleksą sudaro:

1. Klaipėdos mieto senosios kapinės 26380 (buvęs kodas L1211)

Kapinės įsteigtos 1820 m., tačiau yra užuominų, kad jau XVIII a. II p. čia buvo nedidelės kapinės, kuriose per Septynerių metų karą (1756-1763) laidoti Rusijos ir Prūsijos kariai. XIX a. pr. laidoti visų religijų, išskyrus judėjus, mirusieji. 1856 m. kapinių teritorija buvo beveik užlaidota, todėl miestas kreipėsi į valdžią leidimo užpilti kapines žemių sluoksniu ir senąją vietą panaudoti antriniam laidojimui. XX a. pr. kapinės praplėstos, jos buvo jau „L“ raidės plano. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo kapinių plėšimas ir niokojimas. Daugybė kapų buvo išniekinta, išgrobtas marmuras ir granitas, išdaužyti antkapiniai paminklai. 5-ojo d-mečio pab. kapinės visai apleistos. 1970-1977 m. įsteigtas Skulptūrų parkas. Per visą Skulptūrų parko steigimo laikotarpį vyko dalinis palaikų perkėlimas, tačiau didžioji palaikų dalis pasiliko kapinėse. 1982 m. pradėtas galutinis kapinių sunaikinimas. Senųjų kapų antkapių visai neišliko. Nuo 1820 m. iki 1937 m. kapinėse buvo palaidota apie 28930 žmonių.

2. Lietuvos karių kapas 10454 (buvęs kodas L1047)
Liepų g.

Miesto centr. dalis, 0,15 km į šiaurės vakarus nuo Liepų g., M. Mažvydo skulptūrų parkas.

Palaidoti Lietuvos kariai. Žinomi šie 1923 m. pr. Klaipėdos krašto sukilimo metu žuvę kariai: 2-ojo pėst. Lietuvos didžiojo kun-ščio Algirdo pulko kapitonas Eduardas Noreika (g. 1897), apdovanotas 4-ojo ir 5-ojo laipsnių Vyčio Kryžiaus ordinais, 5-ojo pėst. Lietuvos didžiojo kun-ščio Kęstučio pulko jaunesnysis puskarininkis Povilas Trinkūnas, apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi, 7-ojo pėst. Žemaičių kun-ščio Butegeidžio pulko eilinis Pranas Žąsinas, 8-ojo pėst. Kauno kun-ščio Vaidoto pulko leitenantas Viktoras Burokevičius, apdovanotas 5-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, ir eilinis Jonas Petkus, 1-ojo husarų pulko eiliniai Jonas Simanavičius, apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio Kryžiumi, ir Kostas Šimėnas, Karo mokyklos kariūnas Vincas Stašelis (g. 1896), Kauno miesto ir apskrities komendantūros grandinis Juozas Vilkas (g. 1897), Šaulių sąjungos nariai Algirdas Jasaitis (g. 1907), Flioras Lukšys, apdovanoti 3-ojo laipsnio Vyčio Kryžiais, jaunesnysis puskarininkis Jonas Pleštys (g. 1899) ir Antanas Ubavičius.
Teritorijos plotas – 0,05 ha

3. Klaipėdos mecenato Liudviko Vynerio kapas 32628: palaidota žymi XIX a. Klaipėdos asmenybė Liudvikas Vyneris (1795–1862). Julius Liudvikas Vyneris (Julius Ludwig Wiener, 1795–1862), įkūrė ir kuravo nusigyvenusių pirklių prieglaudą, rėmė kitas miesto prieglaudas ir tuometinę miesto ligoninę, testamentu visą savo turtą paliko Klaipėdos miestui.

 

Papildyti komentaru, nuotrauka
Papildyti komentaru, nuotrauka
Turite informacijos, nuotraukų apie šį objektą? Kviečiame pasidalinti.
* Maksimalus komentaro teksto ilgis: 800 simbolių