Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

Ventos gatvė, šiaurinė - vakarinė miesto dalis

XX a. pirmoje pusėje Vitėje išplanuota gatvė, buvo pavadinta Seiler Strasse. Taip ji vadinta iki tarybinio meto. Lietuviai ją XX a. pirmoje pusėje buvo pavadinę Mikšo vardu. (Vok. Seiler – stora virvė, lynas, Seiler – virvininkas, lynininkas). Jurgis Mikšas (1862-1903) - Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Jis buvo „Aušros“ laikraščio redaktoriumi ir leidėju, redagavo ir leido „Nemuno Sargą“, buvo „Birutės“ draugijos pirmininkas, vertė ir leido knygeles.

Papildyti komentaru, nuotrauka
Papildyti komentaru, nuotrauka
Turite informacijos, nuotraukų apie šį objektą? Kviečiame pasidalinti.
* Maksimalus komentaro teksto ilgis: 800 simbolių