Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

J. Zembrickio gatvė, šiaurinė - vakarinė miesto dalis

XX a. trečiajame dešimtmetyje išplanuota laužyto – kampuoto plano gatvelė, šalia kurios turtingi miestiečiai statėsi modernias vilas. 1935 m. plane gatvė vadinta Sembrickio g., vok. Sembricki Strasse. Tarybiniais metais pervadinta į J. Žemaitės gatvę.

Johanas Zembrickis (Sembritzki), gim 1856 m., įgijęs Karaliaučiaus vaistininko specialybę, nuo 1880 m. dirbo su pertrauka Klaipėdoje. XIX a. pabaigoje šis vaistininkas ypač domėjosi Klaipėdos ir apylinkių praeitimi, studijavo archyvinę medžiagą ir parašė dvi miesto istorijas (iki XIX a. ir XIX a. Klaipėdos miesto istoriją). 1926 m. pasirodė antrasis miesto istorijos leidimas. 1918 m. išleido Klaipėdos apskrities istoriją. Savo raštuose autorius gana objektyviai aprašė lietuvių socialinę padėtį Prūsijos ir Vokietijos įstatymų rėmuose. Mirė Zembrickis 1919 m., buvo palaidotas Klaipėdos miesto kapinėse (dabar Skulptūrų parkas).

Julija Žemaitė (Beneševičiūtė – Žymantienė) gim. 1845 m., mirė 1921 m., lietuvė rašytoja, realistinės lietuvių literatūros atstovė, rašiusi apsakymus, komedijas, bendravusi su pažangiais lietuvių veikėjais. Iš demokratinių pozicijų vaizdavo kapitalistėjančio Lietuvos kaimo socialinius ir moralinius santykius.

Virtualus turas
Papildyti komentaru, nuotrauka
Papildyti komentaru, nuotrauka
Turite informacijos, nuotraukų apie šį objektą? Kviečiame pasidalinti.
* Maksimalus komentaro teksto ilgis: 800 simbolių