Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

Skerdyklos gatvė, šiaurinė - vakarinė miesto dalis

XVIII a. antroje pusėje išplanuota gatvelė (vok. Schlachthof Strasse) netoli pagrindinio tilto – ties Muzikiniu teatru. Ten stovėjo miesto skerdykla, vėliau nustojusi veikti. Išnyko toje vietoje ir gatvės pavadinimas. XX a. pradžioje, kai pastatė prie dab. Liepos g. (buv. M. Gorkio g.) naują miesto skerdyklą, šalia jos išplanavo ir to paties vardo gatvelę. Šis gatvės vardas tebeegzistuoja.

 

Papildyti komentaru, nuotrauka
Papildyti komentaru, nuotrauka
Turite informacijos, nuotraukų apie šį objektą? Kviečiame pasidalinti.
* Maksimalus komentaro teksto ilgis: 800 simbolių