Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

Paveldo požiūriu vertingiausios kultūros vertybės Lietuvoje registruojamos, įrašant jas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pateikiame Klaipėdos miesto paveldo objektų, įrašytų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą pagrindinius duomenis: dabartinį (kai kurių objektų ir 2002 m.) vaizdą ar dislokacijos vietą, atsiradimo datą, pirminę jų paskirtį, istorinę, architektūrinę, urbanistinę ar techninę jų vertes.

Rengiant vertybių aprašymus, remtasi įvairiais informacijos šaltiniais: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos skyriaus archyvine medžiaga, Jono Totoriaus knyga „Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida iki 1939 metų“ (1994 m.), straipsniais iš dienraščių „Klaipėda“ ir „Vakarų ekspresas“ ir kt. Rengiant Klaipėdos gatvių aprašymus, remtasi garbaus atminimo Klaipėdos miesto istorijos tyrinėtojo Jono Tatoriaus darbu „Istorinė apybraiža: su gatvėvardžių kaitos lentele“. Objektų nuotraukos naudotos iš Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos skyriaus archyvo.

2014 m. vykdant projektą „Klaipėdos nekilnojamasis kultūros paveldas: realus ir virtualus“, informacija apie Klaipėdos miesto nekilnojamąsias kultūros vertybes išversta į vokiečių ir anglų kalbas. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.