Projektas „Sulėkime skaityti į gūžtas“

2017-02-02

Projekto tikslas – patraukliais renginiais, žaidimais ir edukacija ugdyti girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją ir tarpusavio bendravimą.

Terminas: 2017 m. kovo – gruodžio mėn.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, leidyklos: UAB „Presa“, UAB „Nieko rimto, UAB „Lututė“.

Projekto partneriai: Klaipėdos Litorinos mokykla, Klaipėdos pedagogų, švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Trumpas projekto pristatymas: organizuosime vasaros skaitymo programą, kurios tikslas – skatinti vaikus perskaityti kuo daugiau lietuvių autorių knygų vasaros metu – tiek tradicinių, tiek elektroninių, taip gerinant skaitymo ir skaitmeninių technologijų naudojimosi įgūdžius bei gerinant pasirengimą naujiems mokslo metams. Šios programos įgyvendinimo metu skatinsime vaikus burtis į mažus knygų skaitymo klubus – gūžtas, kurios įsikurs dešimtyje Klaipėdos miesto bibliotekų ir Litorinos mokykloje. Girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų tarpusavio bendravimui skatinti gūžtos bursis į edukacinius užsiėmimus, gestų kalbos pamokėles, bus rengiamos varžytuvės. Taip siekiama vaikus sudominti ir skaitymą pateikti ne nuobodžiai, o inovatyviai. Motyvuojant vaikus skaityti kokybiškus ir vertingo turinio kūrinius, organizuosime susitikimus su lietuviškų knygų autoriais.