Nugalėk el. paslaugų baimę


Projekto tikslas
– pasitelkiant bendruomenę, įvairias institucijas skatinti vyresniojo amžiaus žmones aktyviau naudotis elektroninėmis paslaugomis, padėti nugalėti baimes, siekiant sumažinti kultūrinę, socialinę, informacinę ir skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą bei mokymosi visą gyvenimą galimybę.

Terminas: 2017 m. gegužės 15 d. – gruodžio 15 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“, dienraštis „Klaipėda“. Projekto partneriai: VšĮ „Trečiasis amžius“, Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacija, VšĮ „Keleivinis transportas“, Sodra, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos pensininkų susivienijimas.

Trumpas projekto pristatymas. XXI a. yra kupinas iššūkių, nes vis didesnį svorį įgyja naujos technologijos, virtuali erdvė ir žmogaus skaitmeninė tapatybė. Diegiamos el. paslaugos padeda gyventojams greičiau, lengviau ir efektyviau tvarkyti kasdienius reikalus bei gauti reikalingą informaciją. Tačiau statistika rodo, kad vyresnė karta vis dar labai mažai naudojasi el. paslaugomis, nes bijo ir nepasitiki savimi, neturi gebėjimų arba visai nežino apie tokią galimybę. Projekto metu, kartu su įvairių paslaugų teikėjais ir viešinimo kompanijomis sieksime susivienyti bendrai kultūrinei, pilietinei, socialinei iniciatyvai ir paskatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviau naudotis valstybės institucijų, įstaigų ir viešosiomis elektroninėmis paslaugomis; drauge nugalėti baimes ir saugiai kurti skaitmeninę visuomenę. Projektas išskirtinis, nes skatins išbandyti ir dalintis savo patirtimi, problemomis. Projekto metu vyks: seminaras bibliotekos specialistams „Elektroninių paslaugų plėtra“, pilietinė-socialinė akcija „Nugalėk el. paslaugų baimę“ (sužinok, išbandyk, laimėk!), bus pristatytas Klaipėdos miesto savivaldybės, parengta ir išleista metodinė gyventojų mokymo medžiaga. Projektas skirtas vyresniojo amžiaus klaipėdiečiams ir bibliotekos darbuotojams.