Medijos - kas, kodėl ir kaip?


Projekto tikslas
– ugdyti jaunimo gebėjimus prasmingai, efektyviai, kūrybiškai naudotis ir kurti kokybišką tekstinį, vizualinį ir audiovizualinį turinį medijose, pasitelkiant kritinį mąstymą bei pagarbą autorinėms teisėms.

Terminas: 2017 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 15 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“, KU Socialinių mokslų fakulteto Medijų laboratorija.

Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas. Šiuolaikinėmis visuomenės informavimo priemonėmis perduodama informacija yra patraukli bei paveiki, bet jos panaudos dėka galima lengvai iškreipti realios žinios turinį. Dėl šios priežasties vis plačiau pripažįstama, kad greta tradicinio raštingumo taip pat būtina ugdyti medijų ir informacinį raštingumą. Ši raštingumo forma sudaro galimybes visuomenei ne tik naudotis medijomis, bet ir kritiškai vertinti jų turinį. Šio projekto metu, bendradarbiaujant su profesionalais iš medijų srities ir miesto švietimo įstaigomis, bus organizuojamos veiklos, įgalinančios dalyvius atskirti realų šiuolaikinės žiniasklaidos informacijos turinį nuo manipuliacinio. Kartu ugdant kūrybišką naudojimąsi medijomis. Projekto metu vyks: praktinė paskaita „Tekstas medijose – kas ir kaip?“, praktiniai mokymai „Vaizdo medžiagos ruošimas komunikacijai ir vaizdų autorinės teisės“, medijų laboratorija kartu su Klaipėdos universiteto laborantais ir kt. renginiai. Šis projektas yra skirtas jaunimui.