Krašto ženklai

 

Projekto tikslas – pasitelkus senosiose, Klaipėdos krašto istoriją menančiose fotografijose, atvirukuose, paveiksluose užfiksuotus vaizdus sudaryti galimybę mažai kultūroje dalyvaujantiems žmonėms ugdyti savo kūrybinį potencialą, gilinti žinias ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyrinėje veikloje.

Terminas: 2017 m. kovo – spalio mėn.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir UAB „Mūsų laikas“.

Trumpas projekto pristatymas: bus organizuojamos paskaitos, kurių metu projekto dalyviai įgis teorinių žinių apie tapybos ištakas, plenero tapybos tikslus, principus ir technikas, regionalistinę tapybą, Vakarų Lietuvos vaizduojamąjį meną. Taip pat vyks praktiniai užsiėmimai „Vakarų Lietuvos istorinio atvaizdo interpretacija tapyboje“. Bus naudojamos istorinės nuotraukos, atvirutės, piešiniai, skirtingomis technikomis kuriami eskizai ir tapybos darbai. Veiklas sudarys etapai (komponavimas, modeliavimas, detalizavimas). Bus organizuojami plenerai „Vakarų Lietuvos pajūrio motyvai“ bei atvirosios diskusijos.

   - Diskusija „Vakarų Lietuvos istorinio atvaizdo interpretacija tapyboje. Rezultatai ir perspektyvos“. Projekto dalyviai grupėje aptars kūrybos rezultatus, dalinsis kūrybinėmis idėjomis.
   - Diskusija „Mano kūrybos patirtis regionalistinės tapybos kontekste“. Projekto dalyviai dalinsis kūrybine patirtimi, meniniais potyriais.
   - Diskusija „Kūrybinių darbų peržiūra ir rezultatų aptarimas“. Projekto dalyviai įvertins dalyvavimo projekte naudą, kūrybos rezultatus, savo pasiekimus, dalinsis kūrybinio darbo įspūdžiais.

Projekto metu bus kuriama virtuali erdvė „Vakarų Lietuvos istorinio atvaizdo interpretacija“. Vertingiausi projekto metu sukurti darbai bus skaitmeninami, išsaugomi ir publikuojami elektroninėje erdvėje.