Krašto ženklai

Projekto tikslas – pasitelkus senosiose, Klaipėdos krašto istoriją menančiose fotografijose, atvirukuose, paveiksluose užfiksuotus vaizdus sudaryti galimybę mažai kultūroje dalyvaujantiems žmonėms ugdyti savo kūrybinį potencialą, gilinti žinias ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyrinėje veikloje.

Terminas: 2017 m. kovo – spalio mėn.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir UAB „Mūsų laikas“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Asociacija „Lietuvos pensininkų susivienijimas“, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas: Siekiant ugdyti gyventojų kūrybinį potencialą, suteikti žinių apie skirtingas dailės technikas, sukurti palankias sąlygas turiningam laisvalaikio praleidimui, kraštotyrinės medžiagos išsaugojimui, populiarinimui ir sklaidai bus organizuojami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Paskaitų metu projekto dalyviai įgis teorinių žinių apie tapybos ištakas, plenero tapybos tikslus, principus ir technikas, regionalistinę tapybą, Vakarų Lietuvos vaizduojamąjį meną. Lankę paskaitas galės registruotis į praktinius užsiėmimus, kurie vyks gegužės, birželio ir liepos mėn. Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose ir plenero sąlygomis Giruliuose, kur pasitelkiant skirtingas technikas, padedant užsiėmimų vadovui, bus kuriami dailės darbai (naudojamos istorinės nuotraukos, atvirutės, piešiniai). Darbai bus eksponuojami parodoje, o vertingiausi darbai - skaitmeninami, išsaugomi ir publikuojami elektroninėje erdvėje.