I. Simonaitytės metams paminėti


Projekto tikslas
- prasmingais, įdomiais bei įtraukiančiais renginiais, konkursais paminėti 2017-uosius Ievos Simonaitytės metus ir tokiu būdu siekti išsaugoti bei populiarinti Klaipėdos krašto įvairialypį kultūrinį bei literatūrinį paveldą.

Terminas: 2017 m. birželio 5 d. – gruodžio 15 d.

Projektą remia: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Projekto partneriai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas: 2017 m. minimos Ievos Simonaitytės 120-osios gimimo metinės. Tai puiki proga socialines, kultūros naujoves pralenkusių garsios asmenybės idėjų tęstinumui įprasminti, visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti. Ši proga taip pat suteikia galimybę priminti apie unikalų Klaipėdos krašto paveldą ir apie jo išskirtinumą. Girulių bibliotekoje atkursime I.Simonaitytės kūriniuose aprašomą autentišką Klaipėdos krašto aplinką (su rūbais, papročiais, tradicijomis ir gastronominiu paveldu), organizuosime I.Simonaitytės kūrinių skaitymus ir diskusijas, o jaunimą bandysime sudominti interaktyviomis veiklomis, organizuojant esė konkursą bei Skaitymo iššūkį I.Simonaitytės kūrybos tema.