Dingęs paveldas


Projekto tikslas – patrauklių istorinių paskaitų ciklu bei interaktyviomis ir inovatyviomis edukacijomis supažindinti jauną žmogų su jo gyvenamo miesto istorija bei ugdyti jo suvokimą, kodėl ir kaip turėtų būtį saugomas nekilnojamasis kultūros paveldas.

Terminas: 2017 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 15 d.

Projektą remia: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Projekto partneriai: VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos skyrius.

Trumpas projekto pristatymas. Šio projekto metu planuojama aktualizuoti Klaipėdos mieste buvusius ir dalinai išlikusius architektūros ir archeologijos objektus. Paskaitų ir ekskursijų metu bus siekiama jaunus žmones supažindinti su jų gyvenamo miesto istorija, tokiu būdu prisidedant prie jauno žmogaus paveldosauginio sąmoningumo ugdymo ir jo žinių apie nekilnojamąjį kultūros paveldą gilinimo. Miesto paveldas, kuris supa žmogų artimiausioje jo aplinkoje gali būti vientisas ar išsaugojęs tik dalį savo materialios formos, bet jauno žmogaus sąmonėje jis gali būti „dingęs“ dėl informacijos stygiaus ar nejaučiamo ryšio su praeities daiktiniais reliktais. Tad ypatingai svarbu atraktyvių veiklų dėka skatinti jauną žmogų pažinti artimiausios aplinkos istoriją, kad jis neprarastų ryšio su paveldu, esančiu arčiausiai jo. Paskaitas skaitys ir ekskursijas ves istorikai K. Demereckas, L. Kraniauskas ir V. Vareikis.