Bibliotekos ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimo patirtis

2017-04-04

Bibliotekos ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos  bendradarbiavimo patirtis

2017 m. balandžio 1-ąją d. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba minėjo savo veiklos 20-metį. Ta proga tarnyboje vyko įvairūs renginiai. Vienas iš jų – metodinės dienos, kurios vyko kovo 15 ir 22 d. tema „Specialistų pagalba švietimo vadovui“. Psichologai skaitė paskaitas ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių bei bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovams, vedė grupinius užsiėmimus, konsultavo individualiai, pristatė įvairius savo darbo metodus. Šiuose renginiuose apsilankė daugiau nei 100 minėtų švietimo įstaigų vadovų.

Vienas iš pristatytų darbo metodų – biblioterapija. Ruošiantis šio metodo pristatymui, maloniai sutiko padėti Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Bendradarbiaujant su šia įstaiga, buvo paruošta „bibliovaistinė“, skirta įstaigų vadovams, pedagogams ir tėvams. Iš anksto buvo parengti rekomenduojamų knygų lankstinukai. Vienas iš jų – vadybos ir lyderystės tematika, skirtas įstaigų vadovams, kitas – vaikų ugdymo klausimais, skirtas tėvams ir pedagogams. Renginio metu dalyviams buvo pristatyta knygų paroda minėta tematika ir sukurta filmuota medžiaga apie demonstruotas knygas. Šia paruošta priemone bus galima pasinaudoti ateityje, padedant tėvams bei pedagogams efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais.

Dėkojame bibliotekos administracijai, Informacijos ir bibliografijos sk. vedėjai Loretai Liutkutei, Skaityklos ir „Kauno atžalyno“ filialo darbuotojams už nuoširdžią pagalbą ir bendradarbiavimą.

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė
Nadiežda Šašilkina