Naudojimosi biblioteka taisyklės

2012-05-04

Naudojimosi Klaipėdos miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės 
(Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės 2011-08-02 įsakymu Nr. 17 patvirtintų „Naudojimosi Klaipėdos miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisyklių“ 19.2 punktą: „Vartotojai, nustatytu laiku negražinę panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius – 1 euro ct už kiekvieną spaudinį kiekvienai uždelstai kalendorinei dienai“.)

1 priedas. Registracijos forma

2 priedas. Paraiška dėl vaiko (globotinio) iki 14 metų registravimo bibliotekoje

3 priedas. Piniginių užstatų priėmimo, tvarkymo, saugojimo, grąžinimo ir panaudojimo tvarka

4 priedas. Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarką


Naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis taisyklės

Mokamos paslaugos „Dienraščių platinimas - prenumerata be pristatymo į namus“ teikimo tvarka